SERIE MELAMINA 1213

Codice prodotto 1213999

SERIE MELAMINA 1213

Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie

Codice prodotto 1213000
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto ovale cm 45,7x34,3
Prezzo unitario
28,49 IVA esc.
Codice prodotto 1213001
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto ovale cm 53,3x38,1
Prezzo unitario
42,77 IVA esc.
Codice prodotto 1213002
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto ovale cm 76,2x51,4
Prezzo unitario
104,06 IVA esc.
Codice prodotto 1213003
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto quadro cm 30,5x30,5
Prezzo unitario
25,40 IVA esc.
Codice prodotto 1213004
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto quadro cm 35,6x35,6
Prezzo unitario
32,34 IVA esc.
Codice prodotto 1213005
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto quadro cm 40,6x40,6
Prezzo unitario
36,96 IVA esc.
Codice prodotto 1213006
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Ciotolona Ø cm 38,1
Prezzo unitario
53,05 IVA esc.
Codice prodotto 1213007
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Ciotolona Ø cm 45,7
Prezzo unitario
66,36 IVA esc.
Codice prodotto 1213008
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Rettangolare cm 61x45,7
Prezzo unitario
115,64 IVA esc.
Codice prodotto 1213009
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto rettangolare cm 34,9x24,1x6,4h
Prezzo unitario
36,96 IVA esc.
Codice prodotto 1213010
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Coppa cm 44,5x17,1x5h
Prezzo unitario
30,03 IVA esc.
Codice prodotto 1213100
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto ovale cm 45,7x34,3
Decoro Olympia
Prezzo unitario
28,49 IVA esc.
Codice prodotto 1213101
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto ovale cm 53,3x38,1
Decoro Olympia
Prezzo unitario
42,77 IVA esc.
Codice prodotto 1213102
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto ovale cm 76,2x51,4
Decoro Olympia
Prezzo unitario
104,06 IVA esc.
Codice prodotto 1213103
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto quadro cm 30,5x30,5
Decoro Olympia
Prezzo unitario
25,40 IVA esc.
Codice prodotto 1213104
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto quadro cm 35,6x35,6
Decoro Olympia
Prezzo unitario
32,34 IVA esc.
Codice prodotto 1213105
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto quadro cm 40,6x40,6
Decoro Olympia
Prezzo unitario
36,96 IVA esc.
Codice prodotto 1213106
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Ciotolona Ø cm 38,1
Decoro Olympia
Prezzo unitario
53,05 IVA esc.
Codice prodotto 1213107
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Ciotolona Ø cm 45,7
Decoro Olympia
Prezzo unitario
66,36 IVA esc.
Codice prodotto 1213108
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Rettangolare cm 61x45,7
Decoro Olympia
Prezzo unitario
115,64 IVA esc.
Codice prodotto 1213109
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Piatto rettangolare cm 34,9x24,1x6,4h
Decoro Olympia
Prezzo unitario
36,96 IVA esc.
Codice prodotto 1213110
Melamina infrangibile, non ingiallisce
non si riga, lavabile in lavastoviglie
Coppa cm 44,5x17,1x5h
Decoro Olympia
Prezzo unitario
30,03 IVA esc.